Wilt u een zaak starten of overnemen waar u alcoholische drank verkoopt? Dan vraagt u een alcoholwetvergunning (voorheen: drank- en horecavergunning) aan. Doe dat in de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Kijk daarvoor op de pagina evenement organiseren.

Voor wie geldt dit?

Het kan bijvoorbeeld gaan om een:

 • horecabedrijf (café of restaurant);
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant;
 • cafetaria of snackbar.

Verkoopt u alleen lichte alcohol, zoals bier en wijn? En verkoopt u deze dranken alleen om mee te nemen? Dan heeft u geen alcoholwetvergunning nodig. De volgende zaken hebben bijvoorbeeld geen alcoholwetvergunning nodig:

 • Levensmiddelenwinkels;
 • Supermarkten;
 • snackbars waar alcohol alleen verkocht wordt om mee te nemen en waar geen alcohol in de snackbar gedronken wordt.

Hoe werkt het? 

Met een alcoholwetvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder;
 • uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken;
 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid en zijn opgenomen in het Register Sociale Hygiëne.
 • geen van de leidinggevenden heeft een strafblad;
 • in uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • de uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen;
 • er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne;
 • wanneer er alcohol wordt geschonken is één van deze leidinggevenden of een barvrijwilliger aanwezig;
 • de huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
   

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een alcoholwetvergunning vult u een aanvraagformulier en formulier wet Bibob volledig in. Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. U kunt dit doen via het meldingsformulier leidinggevende. De formulieren vindt u hieronder. Stuur de formulieren per post of per e-mail naar ons op. Stuur het volgende met de formulieren mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • Plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • Officieel bestuursreglement (alleen voor verenigingen en stichtingen)

Soms vragen we om extra stukken, zoals arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Wat kost het?

U vindt de kosten in de legesverordening.

Hoe lang duurt het?

U krijgt bericht van ons binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen zes maanden bericht. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Exploitatievergunning

Heeft u een horeca zaak? Dan heeft u naast een alcoholwetvergunning ook een exploitatievergunning nodig. Ook horecazaken waar geen alcohol geschonken wordt, hebben deze vergunning nodig. Levensmiddelenwinkels en supermarkten hebben deze vergunning niet nodig. Kijk voor meer informatie op de pagina Exploitatievergunning.

Heeft u gevonden wat u zocht?