Op deze pagina leest u hoe u een evenementenvergunning aanvraagt. En welke informatie daarvoor nodig is.

Wat moet ik doen?

Doorloop de onderstaande stappen.

  1. Vul het ‘Meld- en aanvraagformulier evenementen’ in. Op het formulier staat een overzicht van alles wat u mee moet sturen. Eventuele tekeningen moeten voldoen aan het voorbeeld op het formulier. Vult u liever het formulier op uw computer in? Kies dan voor 'Meld- en aanvraagformulier evenementen met invulvelden'.
  2. Als u het formulier en de bijlage heeft ingevuld, wordt duidelijk tot welke categorie uw evenement behoort. Zo weet u wanneer u uw aanvraag uiterlijk moet indienen. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Categorieën’. Houdt rekening met deze indieningstermijn. 
  3. Stuur het ingevulde formulier inclusief alle documenten naar ons op. Dat zijn alle documenten uit het overzicht op het meld- en aanvraagformulier, én de bijlage. Ons adres vindt u op de contactpagina.

Het Meld- en aanvraagformulier evenementen is zo opgesteld dat u tijdens het invullen tegelijkertijd ook een melding op basis van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen doet. Deze melding hoeft u dus niet meer apart bij ons in te dienen.

Wij kunnen alleen complete aanvragen in behandeling nemen. Mist er nog iets? Dan nemen wij contact met u op. In dat geval kan het langer duren totdat u weet of het evenement mag doorgaan.

Categorieën

Bij invullen van het ‘meld- en aanvraagformulier evenementen’ wordt duidelijk in welke categorie uw evenement valt. Dat kan een van de volgende categorieën zijn:

  • A-evenement: evenementen met een laag risico op incidenten.
  • B-evenement: evenement met bezoekers van binnen en buiten de gemeente. Het evenement heeft een lokale of regionale uitstraling. Er is een gemiddeld risico op incidenten.
  • C-evenement: groot evenement dat bekend is buiten de regio. Er komen veel bezoekers van buiten de gemeente. Verhoogd risico op incidenten.

De categorie bepaalt hoe ver van tevoren u de aanvraag moet indienen. Twijfelt u? Bel dan het Servicecentrum MER op telefoonnummer 0475 25 51 00.

  • Voor een A-evenement doet u 8 weken voor het begin van het evenement een melding.
  • Voor een B-evenement vraagt u 14 weken voor het begin van het evenement een vergunning aan.
  • Voor een C-evenement vraagt u 26 weken voor het begin van het evenement een vergunning aan.

Wat kost het?

Kosten melding of vergunningaanvraag evenement

Activiteit

Kosten

Melden A-evenement

gratis

Aanvragen vergunning B-evenement

€ 625,-

Aanvragen vergunning C-evenement

€ 1250,-

Hoe lang duurt het?

Als wij uw melding van een A-evenement hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging. Gaat het om een B of C evenement? Dan laten wij u weten of u de vergunning krijgt. Wij toetsen uw aanvraag aan alle geldende wetten en regels. Daar horen nu ook de coronaregels bij, waarvoor de aanvraag soms gecontroleerd moet worden door een regionaal team. In sommige gevallen zal het aanvraagproces daarom wat langer duren dan u gewend bent. Zolang we ons moeten houden aan de coronaregels, kunnen we dan ook van tevoren geen vaste termijn aangeven waarbinnen u bericht krijgt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing over een B of C evenement? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Tegen een A- evenement kunt u geen bezwaar maken.

Wat moet ik nog meer doen?

Regels voor het evenement

Als u toestemming heeft gekregen voor de organisatie van het evenement, kunt u het evenement houden op de afgesproken datum en tijd. Zorg ervoor dat het evenement voldoet aan alle regels. Deze regels kunt u nalezen in de Nadere regels evenementen Roerdalen 2020. Uw evenement moet ook voldoen aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Houdt u ook aan het coronaplan dat u heeft opgesteld.

Andere vergunningen, ontheffingen of toestemmingen

Controleer ook of u nog andere vergunningen, ontheffingen of toestemmingen nodig heeft voor uw evenement. Denk bijvoorbeeld aan een ontheffing voor het schenken van alcohol. Ook die moet u bij ons aanvragen.

Materialen lenen

Wij bieden verschillende materialen aan die u nodig kunt hebben tijdens een evenement, of voor de opbouw ervan. Kijk op de pagina Materialen lenen welke materialen beschikbaar zijn en hoe het werkt.

Evenementen en natuur

Als u een evenement organiseert, kan dit gevolgen hebben voor de natuur. Daarom moet uw evenement voldoen aan de regels voor de bescherming van de natuur. In onderstaande flyer leest u waar u rekening mee moet houden.

Meer informatie en vragen

Heeft u nog vragen over het organiseren van evenementen? Bel ons dan op telefoonnummer 0475 25 51 00 of mail naar info@roerdalen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?