Beweegakkoord Roerdalen

Het is enorm belangrijk dat mensen in Roerdalen (blijven) sporten en bewegen. Sporten en bewegen houdt mensen gezond, zorgt voor klein geluk en brengt mensen samen. Ook houdt het onze sportverenigingen en dorpen vitaal. Daarom is er in Roerdalen een Beweegakkoord. 

Wat is het Beweegakkoord?

In het Beweegakkoord staan afspraken om samen Roerdalen in beweging te krijgen. Er zijn genoeg verenigingen en sportaccommodaties, maar er is behoefte aan verbinding, ondersteuning, samenwerking en vernieuwing. Ook het zichtbaar maken van het aanbod is belangrijk. Samen met alle betrokkenen zijn acties bedacht om een verbeterslag te maken. Deze staan in het Beweegakkoord. En er is geld beschikbaar om ideeën en acties uit te voeren. Dat heet het uitvoeringsbudget. Wil je het Beweegakkoord bekijken? Mail dan naar Noud Kirstein.

Hoe worden de ideeën en activiteiten in het Beweegakkoord uitgevoerd?

Het kernteam is de kartrekker van het Beweegakkoord. Dit team bestaat uit betrokken supporters van het Beweegakkoord. Samen pakken ze activiteiten en ideeën op. Werkgroepen voeren de acties bij de verschillende thema’s in het Beweegakkoord uit.

Kernteams 

Leden van vrijwilligersorganisaties vormen het kernteam. Vertegenwoordigers van professionele organisaties worden ingezet als adviseurs van het kernteam. Het kernteam verbindt zich 3 jaar aan het Beweegakkoord. De leden komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken. En om aanvragen voor het uitvoeringsbudget af te handelen. Ook organiseert het kernteam jaarlijks bijeenkomsten voor de betrokken partners. Om bij te praten over de voortgang en om kennis te delen. De sportformateur ondersteunt het kernteam in de startfase. 

Sportformateur Roerdalen

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor de lokale sport- en beweegaanbieders. Ook kan er een sportformateur worden ingezet. Deze heeft een speciale rol bij het maken van het Beweegakkoord. De formateur vertaalt de inbreng van alle deelnemers in het Beweegakkoord. De sportformateur is onafhankelijk. Ruben Vos, adviseur bij bureau Negen, begeleidt als sportformateur de organisaties in Roerdalen. Hij is bereikbaar via ruben@negen.nl.  

Doe ook mee!

Wilt u lid worden van een werkgroep? Of helpen bij de uitvoer van de ideeën? Of wilt u op een andere manier bijdragen aan sporten en bewegen in Roerdalen? Neem dan per e-mail contact op met Ruben Vos van Negen of Noud Kirstein van de gemeente. 

Heeft u gevonden wat u zocht?