Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u voldoen aan de Nadere regels collecteren Roerdalen 2016.

Hoe werkt het?

Het is verboden te collecteren, tenzij wordt voldaan aan de volgende nadere regels:

  1. organisaties die willen collecteren moeten hun opbrengst bij het CBF melden. Landelijke organisaties beschikken over een CBF-keur, een CBF-certificaat of een verklaring van geen bezwaar;
  2. de landelijke organisaties collecteren in de perioden zoals vermeld op het collecterooster van het CBF. Het betreft een maximaal periode van 1 week per jaar;
  3. de niet-landelijke organisaties collecteren in de vrije perioden zoals vermeld op collecterooster van het CBF voor een maximale periode van 1 week per jaar;
  4. het is verboden personen benden de leeftijd van 16 jaar aan de collecte te laten deelnemen (indien jonger onder begeleiding van een volwassene);
  5. het collecteren is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur;
  6. de collectanten moeten een geldig legitimatiebewijs dragen;
  7. er mag slechts gecollecteerd worden met collectebussen die zijn verzegeld;
  8. de collectebussen zijn voorzien van een afbeelding van de collecterende stichting of instantie.

Wat moet ik doen?

Kijk goed of u kunt voldoen aan de Nadere regels collecteren. Kunt u voldoen aan de nadere regels dan heeft u geen vergunning nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?