Op deze pagina vindt u alle informatie over een hoge waterstand van de Roer. Als er hoog water en wateroverlast dreigt, vindt u hier ook ons liveblog. 

Waterstand op dit moment

Kijk voor informatie over waterstanden, waterkwaliteit, droogte en meer op de website van het Waterschap Limburg(externe link). U kunt ook de app WaterstandLimburg downloaden. Hierin staan de actuele waterstanden van beken en de Maas. U kunt ook een alert instellen. U krijgt dan een bericht bij dreigende wateroverlast.

Wat als er wateroverlast dreigt?

Dreigt er wateroverlast? Dan krijgt u bericht thuis. We hebben een draaiboek voor een hoge waterstand van de Roer. Hierin staat onder andere:

 • wanneer boeren hun vee uit de weilanden moeten halen
 • wanneer we wegen en dassentunnels moeten afsluiten
 • wanneer er zandzakken klaar moeten staan

We doen dit in nauw overleg met Waterschap Limburg. U ontvangt van ons bericht als u zelf iets moet doen, zoals het plaatsen van zandzakken.

Wie bel ik in geval van nood?

 • Bel alléén 112 bij levensbedreigende situaties
 • Brandweer nodig, maar geen spoed? Bel 0900 0904
 • Politie nodig, maar geen spoed? Bel 0900 8844
 • Vragen over dijken en keringen? Bel Waterschap Limburg via 088 88 90 100

Wie doet wat tijdens de wateroverlast?

We werken met man en macht samen tijdens de wateroverlast. Ieder heeft zijn eigen taken. 

 • Gemeente: wegafzettingen, controleren rioolgemalen, leveren zandzakken, evacueren, contact met andere overheidsdiensten
 • Waterschap Limburg: controleren dijken, plaatsen tijdelijke waterkeringen
 • Brandweer: hulp bij het leegpompen van kelders of woningen
 • Veiligheidsregio: coördinatie bij rampen

Blijf op de hoogte!

Het nieuws rondom het hoog water blijven volgen? Dat kan online via ons liveblog (als er wateroverlast dreigt) en de Facebookpagina van de gemeente(externe link). Op de televisie kunt u kijken naar de lokale calamiteitenzender OR6: Ziggo kanaal 41, KPN TV 1507. U kunt het nieuws ook volgen via de regionale rampenzender L1: L1 Radio, L1 TV en de website van L1(externe link)

Digitale nieuwsbrief

Woont u langs de Roer? Dan houden wij u op de hoogte via een speciale digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Geef uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail door via hoogwater@roerdalen.nl. Heeft u geen e-mailadres? bel ons dan via tel. 0475 538 888, dan zoeken we samen een alternatief. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel ons dan op telefoonnummer (0475) 538 888 of stuur een e-mail naar hoogwater@roerdalen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?