Door een kind te erkennen, wordt wettelijk erkend dat u de ouder bent. U kunt een kind erkennen tijdens de zwangerschap, bij de geboorte, of erna. U hoeft niet de biologische ouder te zijn.

U kunt het kind al erkennen tijdens de zwangerschap (erkenning ongeboren vrucht). Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, maar alleen als er nog geen twee ouders in de geboorteakte staan. Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak

Is het de eerste erkenning van een ongeboren vrucht voor een koppel? Dan moeten beide partners bij de erkenning aanwezig zijn. Is het de tweede erkenning van hetzelfde paar? Dan kan degene die zwanger is, de erkenner machtigen om aangifte te doen. Degene die zwanger is hoeft dan dus niet persé aanwezig te zijn bij de erkenning. 

Breng het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • een geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder
  • is het kind twaalf jaar of ouder? Dan ook een geldig legitimatiebewijs van het kind zelf
  • is het kind zestien jaar of ouder? Dan moet hij/zij persoonlijk meekomen
  • komt u als vader of duomoeder zonder de biologische moeder? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de biologische moeder nodig. De moeder zet daarin haar naam en handtekening. Neem in dat geval ook een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Achternaam kind

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. U kunt bij de erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. De biologische moeder moet dan wel persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Hoe gaat het verder?

U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

Wat kost het?

Het erkennen van een kind is gratis.

Ouderlijk gezag

Het gezag wordt meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Dan wordt bij de erkenning vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

Heeft u gevonden wat u zocht?