Begint u een bedrijf in Roerdalen? En gaat u activiteiten uitvoeren die mogelijk gevolgen hebben voor het milieu? Of gaat u een bedrijf uitbreiden met activiteiten die invloed hebben op het milieu? Vraag dan bij ons een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan of doe een melding Activiteitenbesluit.

Wat moet ik doen?

Wat u moet doen hangt af van het type bedrijf:

  • Type A: de activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.
  • Type B: de activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding activiteitenbesluit doen bij ons. U moet dit doen voor het beginnen, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.
  • Type C: de activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U heeft een vergunning nodig.

Weet u niet tot welke categorie uw bedrijf hoort? Controleer met de Activiteitenbesluit Internet Module of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Hoe werkt het?

Melding

Doe minimaal vier weken vóór de start van uw activiteiten een melding. Voeg de daarbij horende bijlage toe, zoals bijvoorbeeld een plattegrondtekening en gegevens over de installaties die u gaat toepassen. Als u de melding heeft ingediend ontvangt u de milieuregels die op uw bedrijf van toepassing zijn. Als uw melding niet compleet is, vragen we u om aanvullende informatie. In veel gevallen is een melding voldoende. Soms is naast de melding ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Als uw activiteiten niet passen binnen het Activiteitenbesluit is een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning aanvragen

  1. Overleg met ons over uw plannen voordat u de vergunning aanvraagt. Neem daarvoor contact met ons op.
  2. Vraag een vergunning aan via het Omgevingsloket online. U ontvangt hiervan een automatische ontvangstbevestiging.
  3. Bij ingewikkelde aanvragen maken we eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit leggen we ter inzage zodat iedereen het kan bekijken. Iemand die het niet eens is met het ontwerpbesluit, kan zijn of haar mening (zienswijze) laten weten.
  4. Wij laten u weten of u de vergunning krijgt.

Hoe lang duurt het?

Melding

U kunt vier weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.

Reguliere aanvraag

Wij laten u binnen acht weken weten of u de vergunning krijgt. Als uw aanvraag niet volledig is, moet u deze aanvullen. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken, telt niet mee in de beslistermijn. Let wel op dat u de aanvullingen binnen de afgesproken tijd indient.

We kunnen deze termijn met zes weken verlengen. Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Uitgebreide procedure

Wij laten u binnen 26 weken weten of u de vergunning krijgt. We kunnen deze termijn met zes weken verlengen. We nemen hiervoor eerst een ontwerpbesluit. Indien u niet met dit besluit eens bent, kunt u een zienswijze indienen. Uw zienswijze zullen wij bij het nemen van het definitieve besluit betrekken. Als u het niet eens bent met onze definitieve beslissing, kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank. Dat kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Heeft u gevonden wat u zocht?