Begint u een bedrijf in Roerdalen? En gaat u activiteiten uitvoeren die mogelijk gevolgen hebben voor het milieu? Of gaat u een bedrijf uitbreiden met activiteiten die invloed hebben op het milieu? Vraag dan bij ons een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan of doe een melding Activiteitenbesluit.

Wat moet ik doen?

Wat u moet doen hangt af van het type bedrijf:

  • Type A: de activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.
  • Type B: de activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding activiteitenbesluit indienen. Afhankelijk van het soort  activiteit die u wil gaan uitvoeren, is naast een melding ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.
  • Type C: de activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U heeft een vergunning nodig.

Weet u niet tot welke categorie uw bedrijf hoort? Controleer met de Activiteitenbesluit Internet Module of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Hoe werkt het?

Melding

Doe minimaal vier weken vóór de start van uw activiteiten een melding. Voeg de daarbij horende bijlage toe, zoals bijvoorbeeld een plattegrondtekening, een situatieschets en gegevens over de activiteiten die plaatsvinden. Als u de melding heeft ingediend ontvangt u de milieuregels die op uw bedrijf van toepassing zijn. Als uw melding niet compleet is, vragen we u om aanvullende informatie. In veel gevallen is een melding voldoende. Als uw activiteiten niet passen binnen het Activiteitenbesluit is een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning aanvragen

  1. Overleg met ons over uw plannen voordat u de vergunning aanvraagt. Neem daarvoor contact met ons op.
  2. Vraag een vergunning aan via het Omgevingsloket. U ontvangt hiervan een automatische ontvangstbevestiging. De communicatie na uw aanvraag verloopt via jeleefomgeving.nlLees hier meer over hoe het werkt
  3. Bij ingewikkelde aanvragen maken we eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit leggen we ter inzage zodat iedereen het kan bekijken. Iemand die het niet eens is met het ontwerpbesluit, kan zijn of haar mening (zienswijze) laten weten.
  4. Wij laten u weten of u de vergunning krijgt.

Hoe lang duurt het?

Melding

Wij laten u binnen een redelijke termijn van 4 weken weten of aanvullende gegevens bij de melding nodig zijn. De dag dat de aanvullende informatie binnenkomt, geldt in dit geval als nieuwe startdatum voor de activiteiten. Is er geen aanvullende informatie nodig? Dan mag u 4 weken na uw melding starten met uw activiteiten.

Reguliere aanvraag

Wij laten u binnen acht weken weten of u de vergunning krijgt. Als uw aanvraag niet volledig is, moet u deze aanvullen. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken, telt niet mee in de beslistermijn. Let wel op dat u de aanvullingen binnen de afgesproken tijd indient.

We kunnen deze termijn met zes weken verlengen. Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Uitgebreide procedure

Wij laten u binnen 26 weken weten of u de vergunning krijgt. We kunnen deze termijn met zes weken verlengen. We nemen hiervoor eerst een ontwerpbesluit. Indien u niet met dit besluit eens bent, kunt u een zienswijze indienen. Uw zienswijze zullen wij bij het nemen van het definitieve besluit betrekken. Als u het niet eens bent met onze definitieve beslissing, kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank.

Heeft u gevonden wat u zocht?