Wij houden uw persoonsgegevens bij in onze Basisregistratie Personen (BRP). Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens kunnen worden opgevraagd door het Rijk, de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen. U kunt een overzicht opvragen van de gegevens die wij met hen hebben gedeeld.