Wij houden uw persoonsgegevens bij in onze Basisregistratie Personen (BRP). Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens kunnen worden opgevraagd door het Rijk, de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen. U kunt een overzicht opvragen van de gegevens die wij met hen hebben gedeeld.

Naast instanties die wettelijke taken uitvoeren, maken ook de volgende organisaties gebruik van uw persoonsgegevens:

  • advocaten (alleen als de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure)
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg

Wij delen uw gegevens zonder toestemming nooit met:

  • commerciële instellingen
  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie)

Weten welke informatie is gedeeld

U kunt een overzicht opvragen van de gegevens die wij met andere organisaties hebben gedeeld. Het overzicht gaat maximaal twintig jaar terug in de tijd. Helaas lukt het niet altijd om alle informatie van de afgelopen twintig jaar terug te vinden. Dat komt omdat we de informatie tot 2014 maar één jaar hoefden te bewaren.

Wat moet ik doen?

Stuur ons een brief waarin u aangeeft dat u de gegevens wilt opvragen die wij met andere organisaties hebben gedeeld. Zet uw naam, BSN en handtekening onder de brief. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Hoe lang duurt het?

U ontvangt het overzicht per post. Dat duurt maximaal vier weken. Wij bekijken niet alleen onze eigen systemen, maar informeren ook welke andere organisaties uw gegevens hebben ingezien. Dat kan een tijdje duren.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt ons vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Hiervoor kunt u het formulier Geheimhouding persoonsgegevens Roerdalen invullen(met DigiD).

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor het innen van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moeten wij uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Persoonsgegevens bekijken en aanpassen

U kunt ook de persoonsgegevens inzien die van u in de BRP staan geregistreerd. Staan er persoonsgegevens in de BRP die niet kloppen? Dan kunt u ons verzoeken om de foute gegevens aan te passen. Kijk voor meer informatie op de pagina Persoonsgegevens inzien of aanpassen.

Heeft u gevonden wat u zocht?