In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van uw persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dat kan ook voor uw kind, als het bij u woont en jonger is dan 16 jaar.

Waarvoor heb ik het nodig en wat staat erop?

U kunt een uittreksel BRP om verschillende redenen aanvragen. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen of inschrijving bij een woningbouwvereniging. De informatie die op het uittreksel komt te staan, hangt af van het doel. Op het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats. We vullen dit aan met de gewenste gegevens.

Wat moet ik doen?

Online aanvragen

Vraag het uittreksel persoonsgegevens BRP online aan (inloggen met DigiD). U betaalt meteen online via iDeal.

Online aanvragen

Aan de balie

Maak een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Geef bij de balie aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. En wat er op het uittreksel moet komen te staan. Heeft u het uittreksel nodig voor een buitenlandse organisatie? U kunt het uittreksel in meerdere talen krijgen. Geef de juiste taal aan bij de aanvraag. U betaalt aan de balie contant of per pin.

Hoe gaat het verder?

Vraagt u het uittreksel persoonlijk bij ons aan? Dan kunt u het meteen meenemen. Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan sturen we het binnen twee werkdagen per post toe.

Wat kost het?

Een uittreksel persoonsgegevens BRP kost € 18,20.

Niet in Nederland ingeschreven

Woont u in het buitenland of staat u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten.

Heeft u het uittreksel nodig voor een buitenlandse organisatie? U kunt het uittreksel in meerdere talen krijgen. Geef de juiste taal aan bij de aanvraag.

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen het uittreksel voor u aan te vragen? Dan komt de gemachtigde naar de afspraak. Hij of zij neemt het volgende mee:

  • een brief met daarop de reden van aanvraag, naam gemachtigde, uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • zijn/haar eigen identiteitsbewijs

De persoon die u machtigt moet achttien jaar of ouder zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?