In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van uw persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dat kan ook voor uw kind, als het bij u woont en jonger is dan 16 jaar.