De burgerlijke stand maakt en bewaart akten van belangrijke gebeurtenissen. Denk aan geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Dat kan ook voor uw kind, als het bij u woont en jonger is dan 16 jaar.