Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Meld dit dan bij ons. Zorg dat uw melding minstens twee weken voor uw huwelijk/partnerschapsregistratie door ons is goedgekeurd. U kunt uw melding niet eerder dan één jaar voor de huwelijksdatum/registratiedatum bij ons melden.

Melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap

Als u wilt trouwen, moet u een ‘melding voorgenomen huwelijk’ of een ‘melding voorgenomen geregistreerd partnerschap’ indienen. Deze melding moet minimaal 2 weken vóór de gewenste datum zijn ingediend. Dat is de wettelijke termijn. Wij adviseren de melding eerder te doen als u bijvoorbeeld langere tijd in het buitenland heeft gewoond. De melding is slechts één jaar geldig. Wij controleren of u met elkaar mag trouwen/ partneren.

Buitenlandse documenten

Moet u buitenlandse documenten aanleveren? Dan moet u eerder dan 2 weken vooraf uw plannen kenbaar maken. De gebruikelijke termijn van 2 weken is dan te kort om alles te regelen. Soms is extra informatie nodig. Bijvoorbeeld als:

 • u beiden in het buitenland woont
 • u gaat trouwen met iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft

Neem in dat geval eerst contact met ons op.

Doorgeven en datum en tijd kiezen

U kunt uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap gratis online doorgeven met DigiD via de knop hieronder. 

Melding voorgenomen huwelijk doorgeven(externe link)

U kunt de melding ook doorgeven via onderstaande formulieren. Op het formulier geeft u uw voorkeur voor een datum en een tijdstip aan. Deze datum en tijd worden pas definitief als we uw aankondiging volledig hebben verwerkt. U kunt deze dus niet vooraf reserveren. Let op: het huwelijk of de partnerschapsregistratie moet binnen één jaar na de aankondiging plaatsvinden.

Wilt u het huwelijk of het geregistreerd partnerschap laten voltrekken door een van onze vaste babsen? U kunt de ceremonie dan houden van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Getuigen, trouwambtenaar en locatie

Om de aankondiging te kunnen doen, is het belangrijk dat u over een aantal zaken al nagedacht heeft. Zo geeft u bij de aankondiging bijvoorbeeld aan:

 • wie uw getuigen zijn;
 • wie het huwelijk voltrekt/het partnerschap registreert;
 • op welke locatie de ceremonie moet plaatsvinden.

Getuigen

Kies minimaal twee en maximaal vier getuigen. Getuigen moeten minimaal achttien jaar oud zijn.

Trouwambtenaar

Kies ook een trouwambtenaar. Aan gemeente Roerdalen zijn een aantal Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand (babsen) verbonden. Bekijk de pagina waarop de babsen zich aan u voorstellen. U kunt ook een een familielid, vriend of kennis kiezen als trouwambtenaar. Lees alle informatie daarover op onze pagina over de trouwambtenaar voor één dag

Locatie

Sinds 1 januari 2019 kunt u in heel Roerdalen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een geluksplek;
 • een monumentale molen;
 • een mooie plek in de natuur;
 • uw eigen huis of tuin.

Natuurlijk kunt u ook kiezen voor het gemeentehuis, Kasteel Daelenbroeck, Kasteel Aerwinkel of het Jachtslot van Kasteel Montfort.

Voor alle locaties geldt dat ze voor iedereen toegankelijk en veilig moeten zijn. Daarvoor bent u zelf verantwoordelijk. Verder mag een wettelijk huwelijk niet voltrokken worden in een kerk of een geloofsgemeenschap. Ook mag de ceremonie de openbare orde niet verstoren.

Wat kost het?

Het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kost:

 • Van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur: € 374,-
 • Op zaterdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis: € 748,-
 • Op zaterdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur op een externe locatie: € 374,-
 • Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bij de balie van het gemeentehuis: € 62,-. Als u uw geregistreerd partnerschap wilt omzetten in een huwelijk met ceremonie, gelden de normale kosten voor trouwen.
 • Het trouwboekje of boekje geregistreerd partnerschap (alleen als u dit wilt): € 37,-.
 • Voor het wijzigen van gegevens in het voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting (zoals datum, tijdstip, afzegging, getuige), per wijziging: € 62,-.

Wilt u dat een vriend(in) of familielid u trouwt? Houd dan rekening met de volgende extra kosten:

 • Als deze persoon al bevoegd trouwambtenaar is in een andere Nederlandse gemeente, kost dit € 143,-. Is dit niet het geval? Dan kost dit € 374,-

Trouwt u niet in het gemeentehuis, maar op een andere plek in Roerdalen? Dan stemt u de kosten voor de locatie zelf af met de eigenaar. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening. De leges moeten betaald worden tijdens het kennismakingsgesprek.

Gratis trouwen

U kunt in onze gemeente gratis trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Dit kan alleen als één van u beiden staat ingeschreven in Gemeente Roerdalen.

Als u gratis trouwt kunt u geen invulling geven aan de ceremonie, zoals de keuze voor een tijdstip, locatie of Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Gratis trouwen kan op maandagochtend van 9:00 tot 9:15 uur of van 9:15 tot 9:30 uur, behalve op feestdagen. De ceremonie vindt plaats in een spreekkamer van het gemeentehuis.

Naast de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en het bruidspaar/de partners, is er plek voor maximaal twee personen. U kunt als bruidspaar of als partners dus maximaal twee getuigen meenemen als u gratis trouwt.

Voorwaarden

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, geldt een aantal voorwaarden:

 • U en uw partner moeten beiden achttien jaar of ouder zijn.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Is een huwelijk in het buitenland gesloten en zijn een of beide partners jonger dan achttien jaar? Dat is dat huwelijk in Nederland niet geldig. 
 • Bent u al eerder getrouwd of heeft u eerder een geregistreerd partnerschap gehad? Dan moet u kunnen laten zien dat dit officieel is gestopt. Dat kan bijvoorbeeld met een echtscheidingsakte of een overlijdensakte. 

Heeft u gevonden wat u zocht?