Wilt u een uitrit of inrit aanleggen, zodat u vanuit de openbare weg bij uw huis kunt komen? Of wilt u er een veranderen? Dan meldt u dit bij ons. Wij leggen deze uitrit of inrit aan.

Wat moet ik doen?

Stuur uw melding naar ons per post of per e-mail. Gebruik hiervoor het onderstaande meldformulier. Stuur mee:

  • een foto van de situatie zoals die nu is
  • een schets van de nieuwe situatie (A4-formaat)

Hoe gaat het verder?

Heeft het college van Burgemeester en Wethouders de aanleg niet eerder verboden? En beslist het college niet binnen vier weken dat de uitrit of inrit wordt verboden? Dan gaan wij akkoord met uw aanvraag. De termijn begint op de dag nadat wij de melding hebben ontvangen. De aannemer legt de inrit of uitrit aan als wij uw betaling hebben ontvangen.  

Verboden

Het college kan de uitrit of inrit verbieden als:

  • deze het verkeer op de weg in gevaar brengt
  • de aannemer hiervoor een openbare parkeerplek moet weghalen, terwijl het niet echt nodig is
  • de aanleg het openbaar groen erg schaadt

Is er al een andere uitrit? Dan kan het college de aanleg verbieden als:

  • de aannemer hiervoor een openbare parkeerplek moet weghalen
  • de aannemer hiervoor openbaar groen moet weghalen

Wat kost het?

Het maken van een standaard uitrit van 4 meter over de bestaande stoep kost € 755,55. 

Heeft u gevonden wat u zocht?