In een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Overheidsorganisatie Justis behandelt aanvragen voor een VOG.