In een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Overheidsorganisatie Justis behandelt aanvragen voor een VOG.

Wat moet ik doen?

U kunt een VOG op vier manieren aanvragen:

 • U ontvangt een formulier van uw werkgever of andere organisatie. Deze scant u in. U vraagt uw VOG digitaal aan via de knop hieronder. Het formulier voegt u toe als bijlage. 

VOG aanvragen

 • U ontvangt een formulier van uw werkgever of andere organisatie. Dit formulier vult u in en levert u ondertekend bij ons in. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken voor VOG 

 • Uw werkgever of andere organisatie heeft online een aanvraag voor een VOG gedaan. U ontvangt een e-mail met een link. Via de link logt u in met uw DigiD. Als u bent ingelogd, controleert en bevestigt u uw gegevens.
 • Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Vraag de VOG dan bij Justis aan.

Heeft u een VOG nodig om een kinderopvangorganisatie te beginnen? Kijk dan op de pagina Kinderopvang beginnen.

Wat moet ik meenemen?

Als u een VOG via ons aanvraagt neemt u mee naar de afspraak:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie kopje 'wat moet ik doen?') en alle documenten die u verder nodig heeft. Welke dat zijn, staat in het formulier
 • een geldig identiteitsbewijs

Wat kost het?

Een VOG kost € 41,35.

Hoe lang duurt het?

De aanvraag duurt ongeveer vier weken.

Spoedaanvraag

U kunt een spoedaanvraag doen als er sprake is van:

 • adoptie
 • werk in het buitenland
 • een benoeming tot gedeputeerde of wethouder
 • kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger

U krijgt het VOG formulier van ons. Als er sprake is van een spoedaanvraag kunt u bellen naar een speciaal telefoonnummer dat op het formulier staat. U geeft dan het aanvraagnummer door. U geeft ook aan dat het om een spoedaanvraag gaat. U krijgt de VOG dan binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. De kosten voor een spoedaanvraag zijn hetzelfde als de kosten voor een gewone aanvraag.

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen de VOG voor u aan te vragen? Dan komt de gemachtigde naar de afspraak. Hij of zij neemt het volgende mee:

 • een brief met de naam van de gemachtigde, uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs

De persoon die u machtigt moet achttien jaar of ouder zijn.

Voor werkgevers

Bent u eigenaar van een organisatie en wilt u een VOG aanvragen voor een (nieuwe) medewerker of vrijwilliger? Op de website van overheidsorganisatie Justis vindt u daarvoor alle informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?