In een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Overheidsorganisatie Justis behandelt aanvragen voor een VOG.

Wat moet ik doen?

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

 1. U ontvangt een formulier van uw werkgever of andere organisatie. Dit formulier vult u in en levert u ondertekend bij ons in. Maak hiervoor een afspraak.

 2. Uw werkgever of andere organisatie heeft online een aanvraag voor een VOG gedaan. U ontvangt een e-mail met een link. Via de link logt u in met uw DigiD. Als u bent ingelogd, controleert en bevestigt u uw gegevens.

 3. Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Vraag de VOG dan bij Justis aan(externe link).

Heeft u een VOG nodig om een kinderopvangorganisatie te beginnen? Kijk dan op de pagina Kinderopvang beginnen.

Wat moet ik meenemen?

Als u een VOG via ons aanvraagt neemt u mee naar de afspraak:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie kopje 'wat moet ik doen?') en alle documenten die u verder nodig heeft. Welke dat zijn, staat in het formulier
 • een geldig identiteitsbewijs

Wat kost het?

Een VOG kost € 41,35.

Hoe lang duurt het?

De aanvraag duurt ongeveer vier weken.

Spoedaanvraag

U kunt een spoedaanvraag doen als er sprake is van:

 • adoptie
 • werk in het buitenland
 • een benoeming tot gedeputeerde of wethouder
 • kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger

Een spoedaanvraag voor een VOG doet u bij ons. Vermeld bij de aanvraag dat het om een van bovenstaande gevallen gaat. Wij geven dit door aan Justis. Als uw aanvraag is goedgekeurd door Justis en als er geen strafbare feiten in het Justitieel Documentatie Systeem zijn gevonden, ontvangt u uw VOG binnen anderhalve week. De kosten voor een spoedaanvraag zijn hetzelfde als de kosten voor een gewone aanvraag.

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen de VOG voor u aan te vragen? Dan komt de gemachtigde naar de afspraak. Hij of zij neemt het volgende mee:

 • een brief met de naam van de gemachtigde, uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs

De persoon die u machtigt moet achttien jaar of ouder zijn.

Voor werkgevers

Bent u eigenaar van een organisatie en wilt u een VOG aanvragen voor een (nieuwe) medewerker of vrijwilliger? Op de website van overheidsorganisatie Justis(externe link) vindt u daarvoor alle informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?