De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar de standplaatsen zijn en of u er met een woonwagen mag staan. Wilt u een eigen standplaats? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Voor de Woningwet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals:

  • de nieuwe standplaats moet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en telefoon
  • woonwagens moeten 5 meter uit elkaar staan
  • in de woonwagen mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen

Wat moet ik doen?

  • Wilt u in aanmerking komen voor een standplaats? Schrijf u dan in bij de woningcorporatie via www.thuisinlimburg.nl(externe link).  
  • Wilt u zelf een standplaats ontwikkelen? Neem dan contact op met de gemeente om te bekijken of dat kan. 
  • Komt u in aanmerking voor een standplaats en/of een huurwoonwagen? Vraag bij de gemeente na of u een huisvestingsvergunning of omgevingsvergunning moet aanvragen. 

Nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid

De gemeente moet zorgen voor voldoende woonwagenstandplaatsen. We maken daarom op dit moment een nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het proces voor het uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen voor de doelgroep sociale huur doen we samen met Wonen Limburg. De woonwagenbewoners en omwonenden betrekken we in het proces.  

Woonbehoefteonderzoek woonwagenstandplaatsen

Het onderzoeksbureau Companen heeft een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd om de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in beeld te brengen. Ook in Roerdalen. We zijn vervolgens in gesprek gegaan met de huidige bewoners van de woonwagenlocaties, de inwonende personen en belangstellenden van 16 jaar en ouder voor een compleet overzicht. 

Hoe gaat het verder?

De gemeenteraad heeft op 29 september 2021 ingestemd met het Projectplan woonwagenlocaties Roerdalen. U vindt het projectplan hieronder. Nu werken we de opties verder uit in een aantal plannen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. We verwachten hierover in het tweede kwartaal van 2022 meer informatie te kunnen geven. 

Heeft u gevonden wat u zocht?