Wij vinden de mening van onze inwoners belangrijk. Zij weten als geen ander wat er leeft in Roerdalen. Daarom laten we inwoners meedenken over ons beleid en onze dienstverlening.

Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen

De Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen adviseert Gemeente Roerdalen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en denkt mee over de uitvoering van de Participatiewet. Alle leden van de Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen wonen in Roerdalen

De Wmo wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en blijven meedoen in de samenleving. De adviesraad kijkt mee met onder andere: het functioneren van de Omnibuzz, de Huiskamer Plus, huishoudelijke hulp en andere diensten die via de Wmo geregeld worden.

Bij de uitvoering van de Participatiewet kijkt de adviesraad naar de belangen van inwoners met een uitkering. De raad adviseert Gemeente Roerdalen over hoe de dienstverlening richting inwoners met een uitkering beter kan. Een aantal leden van de adviesraad heeft ervaring met een laag inkomen, een arbeidsbeperking of werkloosheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?