Wij vinden de mening van onze inwoners belangrijk. Zij weten tenslotte als geen ander wat er leeft in Roerdalen. Daarom laten we hen meedenken over ons beleid en onze dienstverlening.

Wmo-raad Roerdalen

De Wmo-raad adviseert ons over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de maatschappij. De raad denkt ook mee over het voorzieningenbeleid, de accommodaties en de subsidies in onze gemeente. De leden van de Wmo-raad wonen allemaal in Roerdalen. Meer informatie: www.wmoraadroerdalen.nl.

Cliëntenraad Roerdalen

De Cliëntenraad Roerdalen denkt met ons mee over de Wet werk en bijstand, de belangen van cliënten en sociale zaken. Ook adviseren de raad ons over onze dienstverlening op het gebied van werk en inkomen. De leden van de Cliëntenraad Roerdalen hebben ervaring met een laag inkomen, arbeidsbeperking of werkloosheid. Zij wonen allemaal in Roerdalen. Meer informatie: www.clientenraad-roerdalen.nl.