Heeft u ideeën over wat er beter of anders kan in Roerdalen? Of over hoe we als gemeente dingen slimmer of sneller kunnen aanpakken? We nodigen u uit om samen met ons te werken aan de verbetering van uw dorp én onze manier van werken. We willen graag samen met u experimenteren om dingen écht anders te gaan doen. Daarvoor bestaat het experimenteerbudget.

Krachten bundelen

Heeft u een vernieuwend idee? Bijvoorbeeld om het aanvragen van Wmo-ondersteuning makkelijker te maken? Of heeft u een suggestie voor de samenwerking tussen inwoners en het college van B&W of de gemeenteraad? Wilt u een nieuw initiatief opstarten om buurtbewoners te verbinden? Laten we dan onze krachten bundelen! We zijn op zoek naar verrassende of vernieuwende ideeën van inwoners. We helpen u met de uitwerking en met geld voor de uitvoering. Stuur uw idee naar de dorpscontactpersonen via samendoen@roerdalen.nl.

Voorbeelden eerdere experimenten

Geld voor vernieuwingen

Is voor de uitvoering van uw plannen geld nodig? Dan kunt u gebruik maken van het experimenteerbudget. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor vernieuwingen. Wilt u gebruik maken van het geld? Bekijk hieronder eerst de afspraken die we hierover maken en neem dan contact met ons op!

Afspraken

Alle ideeën zijn waardevol. De gemeente let wel op het algemeen belang en de veiligheid van alle inwoners. Daarom maken we vooraf een paar afspraken. De belangrijkste afspraken zijn:  

  • U woont of werkt in de gemeente Roerdalen
  • Uw idee zorgt voor verbeteringen die inwoners, verenigingen en ondernemers en de gemeente Roerdalen helpen
  • Uw idee is vernieuwend, inspirerend en echt anders dan hoe het nu gebeurt
  • Uw idee heeft geen nadelige gevolgen voor andere inwoners
  • Een experiment is iets uitproberen waarvan je het resultaat nog niet weet. We willen leren van het resultaat. Bijvoorbeeld door samen te bekijken wat het experiment heeft opgeleverd
  • Het experimenteerbudget bedraagt in 2023 € 50.000,-. Er is geen maximum bedrag voor een aanvraag. We willen zoveel mogelijk ideeën (op gang) helpen
  • Heeft u meerdere ideeën? Dat mag, er is geen maximum voor het aantal ideeën dat iemand mag indienen

Heeft u gevonden wat u zocht?