Heeft u ideeën over wat er beter of anders kan in Roerdalen? Of over hoe we als gemeente dingen slimmer of sneller kunnen aanpakken? We dagen u uit samen met ons te werken aan de verbetering van uw dorp én onze manier van werken. We willen graag samen met u experimenteren en dingen écht anders gaan doen.

Heeft u een vernieuwend idee om het aanvragen van Wmo-ondersteuning makkelijker te maken? Heeft u een suggestie voor de samenwerking tussen inwoners en het college van B&W of de gemeenteraad? Wilt u een nieuw initiatief opstarten om buurtbewoners te verbinden? Laten we dan onze krachten bundelen! We zijn op zoek naar verrassende of vernieuwende ideeën van inwoners. We helpen u met de uitwerking en met geld voor de uitvoering. Stuur uw idee naar de dorpscontactpersonen via samendoen@roerdalen.nl.

Geld voor vernieuwingen

Is voor de uitvoering van uw plannen geld nodig? Dan kunt u gebruik maken van het experimenteerbudget. De gemeenteraad heeft voor 2019 een bedrag van € 100.000, - beschikbaar gesteld voor vernieuwingen. Wilt u gebruik maken van het geld? Bekijk hieronder dan eerst even de afspraken die we hierover maken.

Afspraken

Alle ideeën zijn waardevol. De gemeente let wel op het algemeen belang en de veiligheid van alle inwoners. Daarom maken we vooraf een paar afspraken. De belangrijkste afspraken zijn:  

  • U woont of werkt in de gemeente Roerdalen;
  • Uw idee zorgt voor verbeteringen die inwoners, verenigingen en ondernemers en de gemeente Roerdalen helpen;
  • Uw idee is vernieuwend, inspirerend en echt anders dan hoe het nu gebeurt;
  • Uw idee heeft geen nadelige gevolgen voor andere inwoners;
  • We toetsen niet op harde cijfers maar volgen het principe ‘van proberen kun je leren’;
  • Het experimenteerbudget is in 2019 € 100.000. Er is geen vast maximum bedrag voor een aanvraag. We willen zo veel mogelijk ideeën (op gang) helpen;
  • Heeft u meerdere ideeën? Dat mag, er is geen maximum voor het aantal ideeën dat iemand mag indienen.

Heeft u gevonden wat u zocht?