De gemeentelijke organisatie telt ongeveer 120 medewerkers en bestaat uit de directie en verschillende teams.

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris / algemeen directeur: de heer J.J.W.M. L'Ortije.

Jan l'Ortije

Taken van de medewerkers zijn onder andere:

 • maken van beleid;
 • adviseren van het college van burgemeesters en wethouders;
 • informeren van de gemeenteraad;
 • besluiten voorbereiden voor college of raad;
 • besluiten van het college of de raad uitvoeren.

Teams en directie

De organisatie bestaat uit:

Directie

 • Algemeen directeur / gemeentesecretaris
 • Concerncontrol
 • Gelukscoördinator / programmamanager

Teams

 • Bestuurszaken
 • Dienstverlening
 • Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
 • Onderhoud
 • Openbare Werken en Vastgoed (OWV)
 • Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO)
Organigram gemeente Roerdalen. Bovenaan gemeentesecretaris. Invloed van gemeentesecretaris op teams en terug. Invloed van programmamanager en concerncontrol op gemeentesecretaris.

Servicecentrum MER

Op een aantal onderdelen werken we samen met de gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren. De overkoepelende organisatie die deze zaken uitvoert, heet de MER. In dit samenwerkingsverband zijn de volgende onderwerpen ondergebracht:

 • Bedrijfsvoering
 • Omgevingsdienst
 • Sociaal Domein

Lees meer op de pagina over de samenwerking met Servicecentrum MER

Heeft u gevonden wat u zocht?