Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De inwoners van Roerdalen kiezen elke vier jaar wie er in de raad komt. De raad vertegenwoordigt dan ook de inwoners van Roerdalen.

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid voor de vier jaren. Hij controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitoefent en zijn afspraken nakomt. De raad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (begroting). Ook besluit de raad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden die in maart 2022 zijn gekozen voor een periode van vier jaar. De burgemeester is de voorzitter van de raad. De 19 raadszetels zijn verdeeld over 5 partijen:

  • Roerstreek Lokaal: 6 zetels
  • CDA: 4 zetels
  • Democraten Roerdalen: 4 zetels
  • Ons Roerdalen: 2 zetels
  • PvdA/GroenLinks: 3 zetels

In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De gemeenteraad van gemeente Roerdalen.
De gemeenteraad van gemeente Roerdalen.

Benieuwd hoe de gemeenteraad eruit ziet? U vindt foto's en informatie van alle raadsleden in het Raadsinformatiesysteem (RIS).

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsvergaderingen zijn openbaar en kunt u bijwonen. U vindt meer informatie op de pagina vergaderingen.

Griffie

De raadsgriffie bestaat uit medewerkers die voor de gemeenteraad en de raadsadviescommissies werken. De raad benoemt de griffier en diens plaatsvervanger en treedt op als werkgever. Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden van vergaderingen en verslaglegging van deze vergaderingen. Ook zorgt de griffie voor de informatievoorziening en inhoudelijk advies aan onder andere de raadsleden en commissieleden. De griffie helpt bij het opstellen van amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. Meer uitleg hierover vindt u op de pagina 'Documenten van college, raad en commissies'.

De raadsgriffie bestaat uit:

  • griffier: mr. Monique Heijnens-Coenjaerts 
  • raadsadviseur en plaatsvervangend griffier: Danny Abels
  • raadsmedewerker: Ine-Mieke Jongen-van den Camp

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de raadsvergaderingen? Stel ze aan de griffie. Dat kan per e-mail via griffie@roerdalen.nl.

Raadsinformatiesysteem (RIS)

In het RIS kunt u alles vinden over het college en de raad. U vindt er bijvoorbeeld:

Contact met de gemeenteraad

U kunt de gemeenteraad per post of per e-mail bereiken. Post kunt u met de volgende adressering versturen:

Aan de gemeenteraad van gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH  Sint Odiliënberg

Wilt u een e-mail sturen? Dat kan naar: griffie@roerdalen.nl. Let op: vermeld duidelijk in uw e-mail/onderwerpregel voor wie uw mail is bedoeld. Bijvoorbeeld: 'ter attentie van de raad'. Wilt u liever telefonisch een vraag aan de raad stellen? Bel dan de griffier via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0475 538 888.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?