Incidentele subsidie

Wij willen inwoners en vrijwilligersorganisaties aanmoedigen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Incidentele subsidie is bedoeld voor initiatieven, projecten of activiteiten van inwoners of vrijwilligersorganisaties. Denk hierbij aan activiteiten voor het voorkomen van eenzaamheid, vergrijzing en armoede. Heeft u als inwoner een leuk idee voor uw wijk of dorp? Om mensen bij elkaar te krijgen of kwetsbare inwoners te helpen? Wilt u als vrijwilligersorganisatie een activiteit organiseren voor buurt of dorp, waar ook niet-leden aan mee mogen doen? Dan kunt u deze subsidie aanvragen.

Wat moet ik doen?

1. Subsidieregel lezen

Lees eerst de subsidieregel (klik op de link met de rechter muisknop en kies "openen in nieuw tabblad"). Zo weet u of u in aanmerking komt en waar u rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld wanneer u de subsidie uiterlijk moet aanvragen en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

2. Stel een project- of activiteitenplan en begroting op

Zorg ervoor dat u in het projectplan in elk geval de volgende onderwerpen benoemt:

  • Met welk doel is het activiteitenplan opgesteld?
  • Welke concrete resultaten wilt u bereiken met uw activiteit of project?
  • Voor welke specifieke doelgroep gaat u de activiteiten uitvoeren? Voor welke leeftijdsgroep(en)? Voor welk(e) dorp(en) of buurt?
  • Tijdens welke periode (dagen, weken, maanden) wordt de activiteit of het project uitgevoerd?
  • Waar wordt de activiteit of het project uitgevoerd?
  • Welk bedrag vraagt u aan?

Maak ook een begroting, waarin u een schatting geeft van de kosten en inkomsten. Neem hierin alle activiteit(en) mee binnen het project waarvoor u de subsidie aanvraagt. U kunt deze begroting opnemen in het activiteiten- of projectplan of als aparte bijlage toevoegen aan het formulier.

3. Formulier invullen

Vul het formulier online in door hieronder op de knop te drukken. Doet u de aanvraag voor een organisatie, stichting of vereniging (rechtspersoon)? Dan logt u in met eHerkenning. Dat is het geval als uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). eHerkenning is een middel waarmee bedrijven zich online kunnen identificeren. Net zoals DigiD voor particulieren. Vanaf 1 januari 2024 is eHerkenning verplicht. Heeft uw organisatie nog geen eHerkenning? Dan kunt u dit aanvragen via www.eherkenning.nl. We merken dat de website van eHerkenning soms vragen oproept. Kijk daarom naar de extra uitleg over de aanvraag van eHerkenning.

Let op: u kunt als organisatie niet inloggen met DigiD. Uw aanvraag is dan niet geldig.

Doet u de aanvraag voor u persoonlijk, dus niet voor een organisatie, stichting of vereniging die is ingeschreven bij de KvK? Dan logt u in met DigiD. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij burgerinitiatieven. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Incidentele subsidie online aanvragen

Hoe lang duurt het?

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Ontbreekt er iets in de aanvraag? Dan krijgt u van ons een e-mail waarin we vragen om de informatie aan te vullen. Pas als de aanvraag compleet is nemen wij deze in behandeling. De aanvraag moet uiterlijk 6 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen zijn. U ontvangt ons besluit over de subsidieaanvraag zo snel mogelijk. In elk geval uiterlijk 13 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Zorg dus dat u op tijd uw aanvraag indient.

Heeft u gevonden wat u zocht?