Als inwoner kent u uw dorp op uw duimpje. U weet wat er goed gaat en wat er beter kan. Heeft u een idee dat uw dorp krachtiger kan maken? Laat het ons weten! Op deze pagina vindt u alvast inspirerende initiatieven van inwoners van Montfort.

Stichting Samenspel Montfort

In 2019 deed een aantal basisscholieren uit Montfort een oproep aan de Gemeente Roerdalen voor een skatepark in het dorp. Dat leidde tot een gesprek met de burgemeester. Geïnspireerd gingen de  scholieren/skaters op zoek naar medestanders. Die waren er al snel. En het bleef niet bij het verlangen naar een skatebaan alleen. Ook de speeltuintjes in het dorp werden onderdeel van het plan. Met daaraan toegevoegd een jeu de boules-plek. Daarin trokken de initiatiefnemers samen op met medewerkers van de gemeente. Omdat de initiatiefnemers graag zeggenschap wilden behouden over hun ontmoetingsplekken, werd de stichting opgericht.

De wensen vanuit het dorp werden opgehaald met behulp van een dorpsenquête, een vuurkorfsessie met de jeugd, een uitvraag bij de kinderen op de basisschool, gesprekken met ouderen uit het dorp en gesprekken met partners zoals de basisschool en de (sport)verenigingen. De resultaten werden verwerkt in een projectplan. Om het plan te betalen was er een bijdrage van de gemeente en werd een fondsen- en sponsorplan gemaakt. Eind 2022 sloot de stichting een gebruiksovereenkomst met de gemeente voor alle speelplekken. Aansluitend werd de eerste fase van het plan uitgevoerd: de aanleg van de skatebaan, tussen de basisschool, sporthal en het tennispark. 

In 2023 worden de verouderde speeltuintjes omgevormd tot hedendaagse beweeg-, ontmoet-, sport- en speelplekken. Wil je weten wat de actuele stand van zaken is, wil je meedoen of meehelpen, kijk dan op de website van Samenspel Montfort(externe link) of op de Facebookpagina van Samenspel Montfort(externe link).

Dörpshoes Mofert

Het Dörpshoes Mofert is sinds maart 2020 de dorpsaccommodatie voor Montfortse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het bestaat uit :

  • Hoeskamer : ruimte voor ontmoeting en contact, zoals o.a. Huiskamer Plus en Bieb.
  • Sjoealklas : ruimte voor vergaderingen, (muziek)lessen en hobby.
  • Grote zaal : zaal voor bijeenkomsten, repetities, uitvoeringen en evenementen.
  • Dienstruimten : waaronder opslag voor verenigingen; zoals bar plus koeling, keukenruimten (2), garderobe, toiletgroep, tafels- stoelen- en instrumenten berging.

In totaal heeft de Stichting Dorpshuis Montfort 16 huurders en regelmatig incidenteel verhuur. Neem voor meer informatie contact op met Piet Wolters, e-mail: plmwolters@home.nl of telefonisch:(0475) 54 17 68.

Sportzaal Koeweide Montfort

De gebruikers van de sporthal hebben het voortbestaan van sportzaal de Koeweide veilig gesteld. Dat doen ze door het beheer en de exploitatie ervan op zich te nemen. In de Koeweide vinden ook grote evenementen plaats. Dat gebeurt in samenwerking met het dorpshuis. Meer informatie: http://www.sporthaldekoeweide.nl/(externe link)  E-mail: info@sporthaldekoeweide.nl

Mofert mien dörpke (Montfort mijn dorpje)

Op de Facebook pagina ‘Mofert mien dörpke’ staat informatie over wat er speelt in het dorp. Meer informatie is te vinden op de facebookpagina: https://nl-nl.facebook.com/MofertMD/(externe link)

Eetpunt Montfort

In Montfort kunnen inwoners die alleen zijn en graag gezellig samen willen eten zich melden bij het Eetpunt. Het is iedere twee weken op woensdag in café-zaal Biej de Vogel op de Markt. Op het Eetpunt kun je niet alleen eten, maar ook koken of leren koken. Dit alles gebeurt door inwoners die dat graag vrijwillig en met plezier doen. Als kok of als gastvrouw en gastheer. De café-eigenaar stelt zijn keuken en zaak daarvoor gratis open. Meld u uiterlijk de maandag van te voren aan via Brigitte van Pol, telefoonnummer (0475) 54 23 33.

Open Bieb Montfort

Na sluiting van de oude bibliotheek in Montfort, werd die erg gemist door inwoners. Daarom is een groep inwoners aan de slag gegaan om een nieuwe bieb op te zetten. In de Open Bieb Montfort kunt u gratis een boek lenen en kranten en tijdschriften lezen. De bibliotheek is mogelijk door de vrijwillige inzet van inwoners. Meer informatie: Piet Wolters, telefoonnummer (0475) 54 17 68.

Heeft u ook een goed idee?

Heeft u een idee voor uw dorp? Laat het ons weten via onze dorpscontactpersonen.

Heeft u gevonden wat u zocht?