Als inwoner kent u uw dorp op uw duimpje. U weet wat er goed gaat en wat er beter kan. Heeft u een idee dat uw dorp krachtiger kan maken? Laat het ons weten! Op deze pagina vindt u alvast inspirerende initiatieven van inwoners van Sint Odiliënberg.

Toekomst voetbalvelden Sint Odiliënberg: Dorpspark Schepersheuvel

De voetbalvelden (Schepersheuvel) in Sint Odiliënberg worden niet meer gebruikt door een fusie van de voetbalverenigingen van Melick en Sint Odiliënberg. Dit biedt kansen voor een nieuwe invulling. Tijdens verschillende bijeenkomsten spraken de inwoners uit Sint Odiliënberg over de ideeën die ze hebben. Het dorp is zelf aan zet om het te regelen. En in stand te houden. De gemeente is vooral partner en helpt waar het nodig is.

Visie

Een natuurlijke omgeving waar een biodiversiteit aan insecten, kruiden en bloemen ontstaat. Waar inwoners elkaar ontmoeten, recreëren en sporten. We noemen het project ‘Dorpspark Schepersheuvel’.

We zien een geschetste plattegrond van het bovenaanzicht van het toekomstige dorpspark Schepersheuvel.

Werkgroepen

Iedereen heeft zijn eigen interesses en kwaliteiten. Daarom maakten we werkgroepen. Om de verschillende ideeën uit te werken naar een concreet plan. Dat haalbaar en betaalbaar is. Deze werkgroepen zijn nu aan de slag:

  • Park: De werkgroep ‘park’ vertaalt de visie van het dorpspark naar een concrete inrichting van het gebied. Het park krijgt een open karakter. Bestaande bomen blijven staan en er is weinig traditioneel hekwerk. Wilde kruiden, planten en bloemen krijgen de kans om te groeien, dit is goed voor de biodiversiteit. Én op deze manier hoeft er niet veel gemaaid te worden. Dat scheelt weer kosten. In de Middeleeuwen liepen schaapsherders schuin over het terrein in de richting van de bestaande Veestraat. Dit pad wil de werkgroep graag terugbrengen zodat het uitnodigend is om er te wandelen. Het Yuverta college is onderdeel van deze werkgroep. Zij onderhouden het groen in het gebied en geven hun leerlingen hiermee waardevolle praktijkervaring.
  • Kindercentrum: Weeplay kinderopvang verhuisde inmiddels naar de nieuwe locatie op dorpspark schepersheuvel. De fraaie houten nieuwbouw gaat prachtig op in de natuurlijke omgeving. 
  • Kinderboerderij: De kinderboerderij verhuist in 2023 naar het dorpspark Schepersheuvel. Hiermee krijgt het dorpspark een grote aantrekkingskracht voor kinderen en (groot)ouders. Niet alleen knuffelen met dieren. Maar ook leren over omgang met dieren en natuur levert een waardevolle ervaring op voor bezoekers.
  • Jong Nederland: Jong Nederland ligt nu al aan het dorpspark. Dit is een jeugdvereniging die wekelijks activiteiten organiseert voor de jeugd uit Sint Odiliënberg. Om nog meer mogelijkheden te hebben in hun activiteitenaanbod, is hun terrein uitgebreid. 
  • Sport en bewegen: Deze werkgroep zet zich in voor sport- en beweeg mogelijkheden in het gebied. De voetbalclub, volleybalclub, fysiotherapie en bewegingswetenschapper werken samen een plan uit. Doel is om bewegen voor alle leeftijden op het dorpspark mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een trimbaan, trapveldje, beweegtoestellen en balansparcours.
  • Hondenspeelveld: Veel hondenbezitters zijn er niet gerust op om hun hond los te laten lopen. Een stukje grond met omheining is dan een mooie uitkomst. Zo ontstond het plan voor een hondenspeelveld. Bedoeling is dat de baasjes de hondenpoep hier netjes opruimen. En zijn er andere (huis)regels voor gebruik. Voor de uitvoering van het plan kunnen we nog extra mensen gebruiken. Dus hebt u een hond en wil u graag meedoen? Laat het ons dan weten!
  • Evenementen: Jaarlijks organiseert Stichting Belaef Berg een groot muziekfestival. Rock am Roer. Locatie is het grasveld (met wadi) tegenover het servicepunt van de gemeente. Gezamenlijk constateerden we dat dit ook onderdeel van het dorpspark is. Het is tenslotte belangrijk voor een bruisend dorp. Dat er ruimte is om evenementen te organiseren. Stichting Belaef Berg maakte het terrein nog geschikter voor evenementen. Door betere voorzieningen voor elektra, riool en parkeren
  • Parkeren: Er is een grote parkeerdruk rondom het dorpspark. Dit komt door de bezoekers en medewerkers van het gemeentehuis en de Roerparel. De gemeente werkt daarom aan een plan voor nieuwe parkeerplaatsen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit initiatief? Of wil u meedoen? Stuur dan een e-mail naar samendoen@roerdalen.nl.

Dorpshuis-sporthal De Roerparel

De Roerparel in Sint Odiliënberg wordt niet alleen gebruikt om te sporten. Het is ook een Dorpshuis. Het beheer en de exploitatie is door de gemeenschap van Sint Odiliënberg opgepakt. Het is een ontmoetingsplaats binnen het dorp waar allerlei activiteiten plaatsvinden zoals biljarten, een open vrijwilligersbibliotheek en festiviteiten.

Meer informatie: info@deroerparel.nl

Stichting ‘en plein public St. Odiliënberg’

Deze stichting zet zich in voor het beschermen van de historisch kern, en ander cultureel erfgoed, van Odiliënberg. De stichting maakte o.a. een plan om het Kerkplein te vergroenen. Daarnaast wil het een levendige dorpskern in Odiliënberg. Daarvoor organiseren zij regelmatig diverse activiteiten. Denk aan thema-avonden, filmtentoonstellingen en sport- en beweegactiviteiten. Kijk voor meer informatie op de website van stichting En plein public St. Odiliënberg(externe link).
 

Heeft u ook een goed idee?

Heeft u een idee voor uw dorp? Laat het ons weten via onze dorpscontactpersonen.

Heeft u gevonden wat u zocht?