U mag geen gebied binnengaan dat door ons is afgezet of wegen berijden die zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Als u dat toch wilt doen, heeft u een ontheffing nodig.

Wat moet ik doen?

U vraagt een ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Is dat de gemeente? Dan vraagt u de ontheffing bij ons aan. Vul het Aanvraagformulier ontheffing voor het berijden van afgesloten wegen in. U kunt dit per post of per e-mail naar ons sturen. Het postadres en e-mailadres vindt u op de contactpagina. Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Welke ontheffingen kan ik aanvragen?

We hebben drie verschillende ontheffingen:

  1. Voor het berijden van de Meinweg tussen de spoorwegovergang en de parkeerplaats van recreatiepark Elfenmeer. Deze ontheffing wordt alleen afgegeven aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart, 65-plussers en mensen die een regeling hebben getroffen binnen de Wmo. Geldigheid: maximaal 5 jaar.
  2. Algemene ontheffing voor een periode van 1 dag tot maximaal 1 jaar. Hieronder vallen evenementen en kortdurende werkzaamheden
  3. Algemene ontheffing voor een periode van 1 jaar en een dag tot maximaal 3 jaar.

Meer informatie over de ontheffingen vindt u hieronder in de Beleidsregels ontheffingen afgesloten wegen.

Wat kost het? 

Tarieven ontheffing berijden afgesloten wegen
Product Kosten
Ontheffing 1 € 50,-
Ontheffing 2 € 26,25*
Ontheffing 2, voor evenementen die korter duren dan 7 dagen Geen kosten
Ontheffing 3 € 86,75*
Ontheffing overzetten naar nieuw kenteken € 16,75

*Heeft u een ontheffing nodig omdat u landbouwgrond wilt bereiken als eigenaar, pachter of landbouwbeheerder van die grond? Dan hoeft u geen kosten te betalen voor die ontheffing.

Hoe gaat het verder?

Na maximaal acht weken ontvangt u onze beslissing. Als we uw aanvraag toewijzen, ontvangt u ook een rekening.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bijvoorbeeld omdat u niet zeker weet of u een ontheffing nodig heeft, of welke ontheffing u nodig heeft? Neem dan contact met ons op.

Heeft u gevonden wat u zocht?