U mag een voorwerp op de weg of de stoep plaatsen als dit voldoet aan de Nadere regels voor het plaatsen van containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg Roerdalen 2020(externe link) of de Nadere regels reclame 2020(externe link). Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Voor het plaatsen van andere voorwerpen op of aan de weg moet u een ontheffing aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een hijskraan.

Algemene regels

Zowel voor reclame als voor andere voorwerpen op of aan de weg zijn algemene regels opgesteld. Als u aan deze regels voldoet, heeft u geen ontheffing nodig. Lukt dit niet? In uitzonderlijke gevallen kán het college een ontheffing verlenen voor reclameobjecten of voor andere voorwerpen op of aan de weg.

Weten of u een ontheffing of vergunning nodig heeft

Denkt u een ontheffing nodig te hebben, maar weet u dit niet zeker? Bel ons dan. Het telefoonnummer vindt u op de contactpagina.

Als u een voorwerp zoals een container of een reclamezuil langer dan 30 dagen wilt laten staan, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen. Wij kijken dan onder andere of de regels van het bestemming dit toelaat. Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen? Doe dan de vergunningcheck op omgevingsloket.nl(externe link).

Ontheffing of vergunning aanvragen

Heeft u een ontheffing nodig? Stuur ons dan een brief of e-mail met de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen;
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan;
  • de grootte van het voorwerp;
  • wanneer en hoe lang u het voorwerp wilt plaatsen;
  • de wijze waarop u de verkeersveiligheid beschermt.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Vraag deze dan aan via omgevingsloket.nl(externe link).

Kosten

U vindt de kosten in de legesverordening(externe link). Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kunnen we geen vast bedrag noemen. Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning.

Hoe gaat het verder?

Wij laten u binnen acht weken weten of u de ontheffing krijgt. Deze termijn kunnen we met acht weken verlengen. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan gelden daarvoor andere wettelijk termijnen. Kijk op de pagina Omgevingsvergunning.

Heeft u gevonden wat u zocht?