U mag niet zomaar reclame plaatsen. Wilt u (tijdelijke) reclame plaatsen? Dan dient u zich te houden aan de nadere regels reclame. Kunt u voldoen aan deze nadere regels? Dan heeft u geen vergunning nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Als het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren/gevels. Dan vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U dient zich te houden aan de nadere regels reclame.

Indien u ook een omgevingsvergunning nodig heeft bepaalt de gemeente of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • De reclame past niet in de omgeving.
  • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is.
  • De reclame stoort weggebruikers.
  • De reclame brengt schade toe aan de weg.
  • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.

Wat moet ik doen?

Omgevingsvergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • de plaats van de reclame (op een kaart)
  • hoe groot de reclame is
  • een tekening of een foto van de reclame

Kosten

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Voor de actuele legeskosten kunt u bellen naar Servicepunt Roerdalen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?