Wij letten erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Heeft u iets gedaan wat niet mag? Dan dragen wij u op dat u hiermee moet stoppen. Ook moet u terugdraaien wat u gedaan heeft, als dit van toepassing is. Dit heet een ‘aanschrijving’.

Bijvoorbeeld: u verbouwt zonder vergunning, of u houdt zich niet aan het bestemmingsplan. In dat geval moet u stoppen met verbouwen en het gebouw weer maken zoals het was voor de verbouwing.

Welke overtredingen

Wij letten onder andere op de volgende overtredingen:

  • bouwen zonder omgevingsvergunning
  • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan, zie de pagina Bestemmingsplan
  • illegaal houden van dieren
  • op een verkeerde manier huisvuil aanbieden, zie de pagina Alles over afval
  • handelen in strijd met de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)*
  • handelen in strijd met de Wet milieubeheer**

*Bekijk de APV op overheid.nl
**Bekijk de Wet milieubeheer op overheid.nl

Hoe werkt het?

Vooraanschrijving

Als u een regel overtreedt, sturen we u een brief (een vooraankondiging). Hierin staat dat wij van plan zijn op te treden tegen de overtreding die u begaat.

Bent u het hier niet mee eens? Dan legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een zienswijze. Doe dat binnen 2 weken. U kunt ons hiervoor bellen of een brief sturen.

Aanschrijving

Als wij na het lezen van uw zienswijze bij ons standpunt blijven, sturen we u een definitieve aanschrijving. Hierin dragen wij u opnieuw op om te stoppen met de overtreding en het eventueel ongedaan te maken. We leggen ook uit wat de gevolgen zijn als u dit niet doet. We kunnen de overtreding bijvoorbeeld op uw kosten ongedaan maken (bestuursdwang). Of we leggen u een dwangsom op (een geldbedrag, zoals een boete).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze aanschrijving? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Zie de pagina bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?