Wij letten erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Heeft u iets gedaan wat niet mag? Dan dragen wij u op dat u hiermee moet stoppen. Ook moet u terugdraaien wat u gedaan heeft, als dit van toepassing is. Dit heet een ‘aanschrijving’.

Bijvoorbeeld: u verbouwt zonder vergunning, of u houdt zich niet aan het bestemmingsplan. In dat geval moet u stoppen met verbouwen en het gebouw weer maken zoals het was voor de verbouwing.

Welke overtredingen

Wij letten onder andere op de volgende overtredingen:

Hoe werkt het?

Vooraanschrijving

Als u een regel overtreedt, sturen we u een brief (een vooraankondiging). Hierin staat dat wij van plan zijn op te treden tegen de overtreding die u begaat.

Bent u het hier niet mee eens? Dan legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een zienswijze. Doe dat binnen 2 weken. U kunt ons hiervoor bellen of een brief sturen.

Aanschrijving

Als wij na het lezen van uw zienswijze bij ons standpunt blijven, sturen we u een definitieve aanschrijving. Hierin dragen wij u opnieuw op om te stoppen met de overtreding en het eventueel ongedaan te maken. We leggen ook uit wat de gevolgen zijn als u dit niet doet. We kunnen de overtreding bijvoorbeeld op uw kosten ongedaan maken (bestuursdwang). Of we leggen u een dwangsom op (een geldbedrag, zoals een boete).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze aanschrijving? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Zie de pagina bezwaar maken.

Iemand anders houdt zich niet aan de regels

Houdt iemand anders zich niet aan de regels? Ga dan eerst zelf in gesprek of schakel Buurtbemiddeling in. Kijk voor meer informatie over Handhaving, Toezicht en wat u kunt doen bij overlast op de pagina 'Overlast en onderhoud buiten'.

Heeft u gevonden wat u zocht?