In Roerdalen is het prettig wonen en leven. Er is een bruisend verenigingsleven en inwoners zetten zich in voor elkaar. Dit willen we graag zo houden, ook in de toekomst. Daarom ondersteunen we inwoners, ondernemers, verenigingen en partnerorganisaties met subsidies. We zijn bezig met het aanpassen van ons subsidiebeleid. Het doel is om de regels simpeler te maken, geld eerlijker te verdelen en inwoners beter mee te laten doen in de maatschappij.

Vernieuwing subsidiestelsel

We vinden het belangrijk dat in Roerdalen iedereen mee kan doen. Verenigingen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren die mensen met elkaar verbinden. Ook mensen die elkaar normaal misschien niet zo vanzelfsprekend ontmoeten. Dit stimuleren we graag met subsidies. Hiervoor moet het subsidiebeleid vernieuwd worden. Een werkgroep met vertegenwoordigers van diverse verenigingen denkt hierover met ons mee. Zij hebben een belangrijke rol bij de nieuwe subsidieaanpak.

Subsidie partners sociaal wijkteam

In het sociale wijkteam in uw dorp werken diverse professionele partners samen. Deze partners ontvangen subsidie van ons. We vinden het belangrijk dat deze organisaties zo goed mogelijk samenwerken. Zo krijgt u namelijk de best mogelijke ondersteuning. We stimuleren deze samenwerking door het nieuwe subsidiebeleid. De partners krijgen in de toekomst één gezamenlijke subsidie die ze onderling verdelen. Zo willen we de onderlinge samenwerking vergroten. Op dit moment werken wij samen met de betrokken partners deze nieuwe opzet uit.

Alles over subsidies

Meer weten over subsidies? Uitgebreide informatie over subsidies uit het maatschappelijk pakket, verenigingspakket en educatief pakket vindt u in de Subsidiewijzer hieronder. Deze Subsidiewijzer geldt ook voor 2019.

Overzicht verleende subsidies

Wilt u weten welke subsidies wij hebben verleend? Bekijk dan hieronder het overzicht van alle verleende subsidies in 2018.

Aanvragen subsidie

Wilt u subsidie aanvragen? De deadline voor het aanvragen van basissubsidie en waarderingssubsidie voor 2020 is verstreken. U kunt wel de volgende subsidies via de website aanvragen:

Nieuws en vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het nieuwe subsidiebeleid? Kijk dan eens op de pagina met nieuws over de subsidies. Daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en vindt u de laatst verstuurde nieuwsbrieven. Heeft u vragen over de aanvraag van een subsidie? Neem dan contact met ons op.

Heeft u gevonden wat u zocht?