Subsidiebeleid

In Roerdalen is het prettig wonen en leven. Er is een bruisend verenigingsleven en inwoners zetten zich in voor elkaar. Dit willen we graag zo houden, ook in de toekomst. Daarvoor zoeken we steeds naar mogelijkheden. Een van de manieren waarop wij kunnen ondersteunen, is door het geven van subsidies.

Subsidiestelsel

We hebben drie subsidiepakketten:

  • Verenigingspakket
  • Maatschappelijk pakket
  • Educatief pakket

Wat deze inhouden en welke regels er gelden, hebben we kort beschreven in de documenten hieronder.

Op dit moment is alleen de participatiesubsidie aan te vragen.

Participatiesubsidie

Wij willen graag dat meer mensen meedoen met de samenleving. Tegelijkertijd willen we een impuls geven aan activiteiten, gericht op samenwerking, duurzaamheid (inloopactiviteiten, open clubs, coöperaties, enzovoorts) en versterking van de dorpsgemeenschappen. Daarom ondersteunen we burgers en verenigingen met een subsidie, als hun initiatieven ervoor zorgen dat meer mensen meedoen in de samenleving.

Initiatieven van inwoners

Inwoners die vanuit zichzelf initiatieven ontplooien op wijk- of dorpsniveau, kunnen participatiesubsidie aanvragen voor burgerinitiatieven. U komt hiervoor in aanmerking als u samenwerkt met andere inwoners of organisatie om:

  • meer inwoners mee te laten meedoen in hun buurt of dorp 
  • kwetsbare inwoners te ondersteunen in hun eigen kracht.

Initiatiefnemers hoeven geen rechtspersoon te zijn. Enkele voorbeelden zijn:

  • ‘Samen eten, Samen koken’
  • Ouder Kind Centrum Roerdalen
  • de ‘Berger Huiskamer’

Initiatieven van verenigingen

Dit zijn activiteiten die verenigingen of niet-professionele stichtingen organiseren, waaraan ook inwoners kunnen meedoen die geen lid of deelnemer zijn. De verenigingen worden hierdoor breder toegankelijk en spelen meer in op de veranderende vraag in het dorp. Dat helpt hen weer om hun toekomstperspectief te versterken.

Denk bijvoorbeeld aan:

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Lees dan eerst de subsidieregel en vul daarna het aanvraagformulier in. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders. Ons adres vindt u op de contactpagina. Zorg ervoor dat u de aanvraag minimaal 6 weken voor de uitvoering van de activiteit(en) indient.

Verandering van het subsidiestelsel

Het subsidiestelsel zoals het nu is, is vanaf 2013/2014 ontstaan. Om goed aan te blijven sluiten bij de behoeften van de verenigingen en inwoners, is het tijd voor verandering.

Op dit moment onderzoeken we samen met een aantal verenigingen hoe het beter kan. Dit zal leiden tot een aantal aanpassingen.

Nieuwe subsidiebeleid en aanvragen voor 2020

Meer informatie over het vernieuwde subsidiebeleid vindt u vanaf september op onze website. Vanaf dan kunt u nieuwe subsidieaanvragen indienen voor 2020.

Heeft u gevonden wat u zocht?