Vuur stoken

Vuur stoken is verboden in Roerdalen. Levert het stoken van vuur geen overlast of gevaar op voor de omgeving? Dan mag u de volgende vuren wel aansteken:

  • Kaarsen of fakkels
  • Sfeervuren, zoals terrashaarden en vuurkorven. U mag dan geen afvalstoffen verbranden.
  • Vuur voor koken, bakken en braden.

Wilt u vuur stoken in een andere situatie? Of levert het wel gevaar of overlast op voor de omgeving? Vraag dan een ontheffing om vuur te stoken aan.

Sint Maartensvuren

Bij Sint Maartensvuren houdt de brandweer toezicht. U moet zich houden aan de brandveiligheidsvoorschriften uit de Nadere regels evenementen gemeente Roerdalen 2020. Voldoet u aan de voorschriften zoals die hierin in hoofdstuk 5 staan dan hoeft u geen ontheffing om vuur te stoken aan te vragen.

U moet wel altijd voldoen aan de voorschriften in artikel 10.2 en 10.63 van de Wet milieubeheer. U vraagt daarom een ontheffing van de wet milieubeheer aan. 
 

Andere vuren zoals kampvuren

U moet een ontheffing om vuur te stoken aanvragen. En u heeft een ontheffing van de Wet milieubeheer nodig. Deze vraagt u allebei bij ons aan.

Wat moet ik doen?

Wilt u een ontheffing om vuur te stoken en/of de ontheffing van de Wet milieubeheer aanvragen? Stuur dan een brief naar het college van burgemeester en wethouders. Doe dat minimaal acht weken voordat u vuur wilt gaan stoken. Ons adres vindt u op de contactpagina. Zet het volgende in de brief:

  • Naam en adresgegevens
  • Datum(s), tijdstip(pen) en locatie van de brandplaats
  • De reden waarom u vuur wilt stoken

U krijgt binnen 8 weken van ons bericht. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Sint Maartensvuren

Voor de ontheffing van de Wet milieubeheer worden geen leges in rekening gebracht.

Andere vuren zoals kampvuren

  • U vindt de kosten van een ontheffing van de Wet milieubeheer en een ontheffing om vuur te stoken in de legesverordening.
  • Dit geldt niet voor kampvuren bij scoutingactiviteiten. Daarvoor worden geen leges in rekening gebracht.

Heeft u gevonden wat u zocht?