Vuur stoken is verboden in Roerdalen. Levert het stoken van vuur geen overlast of gevaar op voor de omgeving? Dan mag u de volgende vuren wel aansteken:

 

  • Kaarsen of fakkels
  • Sfeervuren, zoals terrashaarden en vuurkorven. U mag dan geen afvalstoffen verbranden.
  • Vuur voor koken, bakken en braden.

Wilt u vuur stoken in een andere situatie? Of levert het wel gevaar of overlast op voor de omgeving? Vraag dan een ontheffing aan.

Wat moet ik doen?

Stuur een brief naar het college van burgemeester en wethouders. Doe dat minimaal acht weken voordat u vuur wilt gaan stoken. Ons adres vindt u op de contactpagina. Zet het volgende in de brief:

  • Naam en adresgegevens
  • Datum(s), tijdstip(pen) en locatie van de brandplaats
  • De reden waarom u vuur wilt stoken

U krijgt binnen 8 weken van ons bericht. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Voor Sint Maartensvuren en kampvuren bij verenigingsactiviteiten vraagt u de ontheffing gratis aan. In alle andere gevallen kost de aanvraag € 75,-.

Sint Maartensvuren

Bij Sint Maartensvuren houdt de brandweer toezicht. U moet zich houden aan de brandveiligheidsvoorschriften uit de Nadere regels evenementen gemeente Roerdalen 2020 en de voorschriften uit de verleende ontheffing op grond van artikel 10.2 en 10.63 van de Wet milieubeheer.

Heeft u gevonden wat u zocht?