Bomen kappen of verplaatsen

Wilt u een boom kappen? Dat kan vaak als de boom van u is en op uw eigen grond staat. Staat de boom op de gemeentelijke lijst met monumentale bomen? Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Bekijk eerst de bomenlijst en bomenkaart:

Staat uw boom daarop? Dan heeft u een vergunning nodig. Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket (met DigiD). U ziet daar ook welke documenten u nodig heeft om de vergunning aan te vragen. 

Ga naar het Omgevingsloket

De communicatie na uw aanvraag verloopt via jeleefomgeving.nlLees hier meer over hoe het werkt

Boom niet op Bomenlijst of Bomenkaart

Staat de boom niet op de Bomenlijst of Bomenkaart? Dan heeft u soms toch een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als dat in het omgevingsplan staat. Daar kan bijvoorbeeld in staan dat u een vergunning nodig heeft voor het omwoelen of egaliseren van bepaalde soorten grond. Kijk op de pagina omgevingsplan voor meer informatie of neem contact met ons op.

Heeft u geen vergunning nodig? Dan kunt u de boom kappen, verplaatsen of snoeien. Houd dan wel rekening met de volgende zaken:

  • Let bij verplaatsen op dat de boom niet te dicht bij de grens met de buren staat. Lees op de website van het Juridisch Loket waar u de boom mag planten en hoe u daarbij omgaat met uw buren. Informeer de buren over uw plannen. Dat voorkomt onbegrip.
  • Houd rekening met bloemen en planten. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de Wet natuurbescherming. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de provincie. Kijk op limburg.nl voor meer informatie.

Wat kost het?

Het aanvragen van een vergunning voor het kappen van een boom kost € 56,10. Heeft u geen vergunning nodig voor de activiteit kappen, maar omdat in het omgevingsplan staat dat u een vergunning nodig heeft? Dan gelden er andere kosten. Zie daarvoor de legesverordening. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. 

Hoe gaat het verder?

Heeft u een vergunning aangevraagd, dan ontvangt u binnen acht weken bericht. Wij kunnen deze periode met zes weken verlengen. Heeft u dan nog geen beslissing ontvangen? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Wat als de boom van iemand anders is?

Heeft u last van een boom, maar is deze boom niet van u? Dan mag u deze boom niet kappen of verplaatsen.

  • Gaat het om een boom van de gemeente? Meld dit dan aan ons via de pagina Melding doen.
  • Gaat het om een boom van de buren? Probeer het probleem dan op te lossen door met de buren in gesprek te gaan. Komt u er samen niet uit? Schakel dan buurtbemiddeling in.

Zieke bomen

Ziet u bomen die ziek zijn? Of zijn er bomen die veel ongedierte met zich meebrengen (zoals de eikenprocessierups)? Meld dit dan via de pagina Melding doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?