U heeft een exploitatievergunning nodig als u een openbare inrichting wilt beginnen, overnemen, uitbreiden of veranderen. Een openbare inrichting is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. U heeft ook een exploitatievergunning nodig als u geen alcohol verkoopt.

U vraagt een exploitatievergunning aan in de volgende gevallen:

  • u begint een openbare inrichting of u neemt een openbare inrichting over;
  • de rechtsvorm van uw openbare inrichting verandert;
  • u krijgt een andere leidinggevende;
  • u gaat nieuwe activiteiten uitvoeren;
  • u gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing;
  • u begint een terras of u breidt uw terras uit.

Voorwaarden

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de houder of leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. Wij kunnen vragen om een Verklaringomtrent het gedrag;
  • de omgeving heeft geen last van uw openbare inrichting. Wij kunnen u vragen om maatregelen te nemen om dit te voorkomen;
  • het bestemmingsplan geeft aan dat er openbare inrichtingen in het gebied mogen zijn;
  • het ingevulde Bibob-formulier geeft geen aanleiding tot het vermoeden dat u de vergunning voor criminele activiteiten gaat gebruiken.

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier en het formulier Wet Bibob in. Stuur allebei de formulieren naar ons op. Stuur hierbij ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Wilt u een terras plaatsen met schermen, vlonders of een dak? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Lees hier de nadere regels voor terrassen in Roerdalen. Neem contact met ons op voordat u de aanvraag voor de exploitatievergunning doet.

Wat kost het?

De aanvraag van een exploitatievergunning kost € 100,50. Dit tarief geldt ook voor het wijzigen van een exploitatievergunning.

Hoe lang duurt het?

Wij laten u binnen acht weken weten of u de vergunning krijgt. Wij kunnen deze termijn éénmalig met zes weken verlengen.

Bezwaar maken

Heeft u een exploitatievergunning aangevraagd en bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?