Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het wettelijk sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is voor iedereen anders en hangt af van bijvoorbeeld uw leeftijd en leefsituatie. Het wettelijk sociaal minimum wordt vastgesteld door het UWV.

Om te bepalen of u een laag inkomen heeft, moet u het bedrag dat is vastgesteld door het UWV(externe link) berekenen tot 120%.

Regelingen voor laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze regelingen:

De VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer is een onafhankelijk hulpmiddel waarmee u kunt zien of u geld kunt besparen. In het programma staan alle gemeentelijke en landelijke regelingen en voorzieningen. Misschien kunt u profiteren van financiële regelingen. Of heeft u recht op toeslagen. Meer informatie vindt u op www.devoorzieningenwijzer.nl(externe link).

Hoe werkt De VoorzieningenWijzer?

  • Stap 1: Een medewerker van De VoorzieningenWijzer komt gratis bij u langs. Samen neemt u uw vaste lasten door. Het adviesgesprek is gratis en vertrouwelijk. De medewerker van De VoorzieningenWijzer deelt uw gegevens niet met anderen.
  • Stap 2: De medewerker vult uw gegevens in in De VoorzieningenWijzer. U krijgt direct te zien of en hoe u kunt besparen.
  • Stap 3: De medewerker van De VoorzieningenWijzer helpt u meteen met het aanvragen van toeslagen. Ook bij het overstappen naar een goedkopere zorgverzekering of energieleverancier krijgt u meteen hulp.

Afspraak maken

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar info@sociaalteamroerdalen.nl. Of bel met 0475 538 888 en vraag naar het Sociaal Team. Bellen kan van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Armoedebeleid

Armoede bestaat uit een combinatie van verschillende dingen, bijvoorbeeld:

  • >een (langdurig) laag inkomen
  • gebrek aan werk
  • onzekerheden op het gebied van onderwijs, woonsituatie, gezondheidszorg en veiligheid

Hoe iemand omgaat met deze situaties speelt ook een rol. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van stress. Armoede betekent voor de gemeente dus niet alleen het hebben van te weinig geld.

Armoede is een ingewikkeld, maatschappelijk probleem dat vraagt om samenwerking binnen verschillende afdeling binnen de gemeente. Om armoede in Roerdalen tegen te gaan werken de afdelingen Jeugd, Wmo, Asielbeleid, Veiligheid en het Sociaal Team Roerdalen met elkaar samen.

Sociaal Team Roerdalen

Het Sociaal Team Roerdalen denkt met u mee als het gaat over zaken als huishouden, zorg, vervoer, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Op de pagina Sociaal Team Roerdalen leest u meer.

Heeft u gevonden wat u zocht?