Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgen we ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft. Samen kijken we naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Soms is het namelijk al voldoende om uw omgeving actiever te betrekken. Waar nodig schakelen we natuurlijk professionele hulp in.

Wat moet ik doen?

Kunt u uw huis niet meer goed poetsen of onderhouden? Lukt het niet meer om zelfstandig familie en vrienden te bezoeken? Voelt u zich eenzaam en zou u wat meer onder de mensen willen zijn? Wilt u een melding doen voor beschermd wonen? Of weet u niet goed hoe u alles geregeld moet krijgen? Laat het weten via het Meldingsformulier Wmo of neem contact op met het Sociaal Team Roerdalen.

Ga naar het Meldingsformulier Wmo

Het directe telefoonnummer van de afdeling Wmo ((thuis)zorgvoorzieningen, begeleiding en dagbesteding, mantelzorgondersteuning) is 0475 25 59 56.

Hoe gaat het verder?

Heeft u het Meldingsformulier Wmo ingevuld? Of heeft u uw vraag gemeld bij het Sociaal Team? Dan nemen we binnen vijf werkdagen contact met u op om uw melding te bespreken. Vervolgens hebben wij zes weken de tijd om onderzoek te doen. Meestal vindt er dan een gesprek plaats bij u thuis (keukentafelgesprek). Samen bespreken we wat u zelf kunt. En waar u nog hulp of ondersteuning uit uw netwerk nodig heeft, of professionele hulp. Als er professionele hulp nodig is bekijken we samen welke hulp het beste bij u past. Als u een keukentafelgesprek heeft gehad, krijgt u daarna een verslag van het gesprek thuisgestuurd. Zo kunt u alles nalezen wat besproken is.

Na het onderzoek kunt u een aanvraag indienen. Is het onderzoek na zes weken nog niet afgerond, of heeft u nog niets gehoord? Dan kunt u toch al een aanvraag indienen. Binnen twee weken na de aanvraag ontvangt u bericht over onze beslissing. Hierin staat of u hulp krijgt en zo ja, welke hulp u krijgt.

Hulp bij het gesprek: de meedenker

U kunt bij een onafhankelijke 'meedenker' terecht met vragen over het regelen van zorg, ondersteuning en zorgbemiddeling. De  meedenker helpt u met het stellen van de juiste hulpvragen, vertelt u wat er mogelijk is en geeft u advies. Lees er meer over op onze pagina over de meedenkers

Wat kost het? 

Eigen bijdrage Wmo

Voor hulp of ondersteuning die u krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betaalt u een eigen bijdrage. Alleen voor rolstoelen geldt dit niet. De eigen bijdrage is nu €19,00 per maand. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit bedrag €20,60 per maand. Vanaf dan wordt het bedrag jaarlijks bijgesteld. De hoogte van de eigen bijdrage is niet afhankelijk van de hoeveelheid zorg of ondersteuning. Wij kijken ook niet naar uw inkomen of vermogen. Dit noemen ze het abonnementstarief.

Heeft u nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Of heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt de eigen bijdrage pas vanaf het moment dat u beiden AOW krijgt.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) regelt de facturen voor de eigen bijdrage. U krijgt automatisch bericht van het CAK als u een Wmo-voorziening krijgt van ons. Wij melden u hiervoor aan bij het CAK. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Aanbieders

Krijgt u hulp of begeleiding via de Wmo? Dan kan dat worden uitgevoerd door een aanbieder waarmee wij afspraken hebben gemaakt. De aanbieders vindt u op de website van Sociaal Domein Midden Limburg Oost.

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Als u hulp of een hulpmiddel krijgt toegewezen, kunt u kiezen hoe u dit wilt ontvangen. Dat kan via een Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid. Hieronder vindt u de tarieven van het persoonsgebonden budget voor begeleiding en kortdurend verblijf, vervoer, en voor hulp in het huishouden. Klik op het + teken om de tekst uit te klappen. 

Tarieven begeleiding en kortdurend verblijf

Categorie

Ondersteuning door

Begeleiding individueel
(per uur)

Begeleiding groep (per dagdeel)

Kortdurend verblijf * (per etmaal)

AEen professionele organisatie€ 64,61€ 43,72 € 184,05
BEen ZZP-er of freelancer€ 51,69€ 34,98€ 147,24
CEen zorgprofessional in loondienst€ 51,69n.v.t. **n.v.t. **

* In het tarief is rekening gehouden met noodzakelijke begeleiding, ondersteuning en huishoudelijke verzorging.

** Er kan helaas geen pgb worden verstrekt voor categorie C. Als er geen andere oplossing mogelijk is, wordt in overleg met de cliënt naar een oplossing op maat gezocht.

Categorie

Ondersteuning door

Vanaf 1 maart 2024

Vanaf 1 oktober 2024

D/EBegeleiding individueel€ 23,82€ 24,42

Tarieven vervoer

Categorie

Ondersteuning door

Vervoer regulier (per dag)

Vervoer rolstoel (per dag)

AEen professionele organisatie€ 15,31€ 25,16
BEen ZZP-er of freelancer€ 15,31€ 25,16

Tarieven hulp bij het huishouden

Categorie

Ondersteuning door

Tarief (per uur) vanaf 1 maart 2024

Vanaf 1 oktober 2024

AEen professionele organisatie€ 37,20 of € 27,87 *idem
BEen ZZP-er of freelancer€ 22,30idem
CEen zorgprofessional in loondienstN.v.t.N.v.t.
D/EHulp bij het huishouden € 20,39€ 20,99

* Er zijn twee tarieven voor professionele aanbieder hulp bij het huishouden. Afhankelijk van de bedrijfsvoering wordt bepaald welk tarief van toepassing is.

Hoe worden de tarieven berekend?

  • Categorie A: 100% van het laagste Zorg in Natura-tarief van het betreffende kalenderjaar.
  • Categorie B: 80% van het laagste Zorg in Natura-tarief van het betreffende kalenderjaar.
  • Categorie C: begeleiding en kortdurend verblijf: 80% van het laagste Zorg in Natura-tarief van het betreffende kalenderjaar. Voor Hulp bij huishouden, zie D.
  • Categorie D/E: 

Bij huishoudelijke hulp

Het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij hulp bij het huishouden van de voor de betreffende periode geldende cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

Bij begeleiding

Het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 30) van de voor de betreffende periode geldende cao VVT, te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

De tarieven per uur omvatten zowel 8% vakantietoeslag als 237 verlofuren, berekend op basis van een fulltime dienstverband volgens cao VVT. Deze bedragen moeten als bruto bedragen worden vermeld in de beschikking.

De Sociale Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor het aftrekken van lasten, zoals werkgeverslasten, zodat de zorgverlener uiteindelijk een netto bedrag ontvangt. 

Welke hulp kan ik krijgen?

We kijken eerst of u bent geholpen met algemene hulp. Denk hierbij aan een boodschappendienst, klussendienst of huiskamerproject. Bent u hiermee niet geholpen? Dan kunnen wij u persoonlijke hulp bieden, zoals:

  • hulp bij het poetsen
  • een rolstoel of een aanpassing daaraan
  • een scootmobiel of collectief vervoer (vervoer van deur tot deur samen met anderen). Bekijk ook eens de pagina Vervoersvoorzieningen
  • aanpassingen in uw woning, bijvoorbeeld aan uw badkamer
  • een plek waar u uw dag kunt doorbrengen en u activiteiten kunt doen. Zo vermijden we eenzaamheid en ontlasten we mantelzorgers
  • kortdurend verblijf om een mantelzorger te ontlasten

We bekijken altijd wat het beste bij u past.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met psychische en/ of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook dit vraagt u aan via het meldingsformulier Wmo. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur toezicht en begeleiding nabij is. Een melding voor beschermd wonen kan vanaf 17 jaar gedaan worden.  

Heeft u gevonden wat u zocht?